November 30, 2017

Mbledhje e shtabit të emergjencave civile të qarkut Tiranë

Sot me daten 30.11.2017 duke u nisur nga njoftimi i Ministrise se Puneve te Brendshme dhe Drejtoria e Pergjithshme e Emergjencave Civile dhe IGJEUM per perkeqesimin […]
November 29, 2017

29-Nëntori Dita e Çlirimit

Bazuar në Ceremonialin Shtetëror të Republikës së Shqipërisë në nderim të Ditës së Clirimit, në datë 29.11.2017 znj.Prefekte ishte pjesëmarrse në ceremonin e homazheve zhvilluar tek […]
November 28, 2017

28-Nëntor Festa Kombëtare e Pavarësisë

Në nderim të “Festës Kombëtare të Pavarësisë” znj.Prefekte ishte e pranishme në ceremonin e zhvilluar në “Monumentin Kombëtarë të Panvarsisë” më datë 28.11.2017, ku mbajti edhe […]
November 26, 2017

26-Nëntori Panvarësia e Tiranës

Me rastin e 26-Nëntorit “Festa e PanvarësissëTiranës” zhvilluartek “MonumentiiFlamurit” znj.Prefekteishteprezentenëceremonin e homazhevezhvilluarngaBashkiaTiranë, kumbajtiedhefjalën e rastit: Tëdashurqytetarë, TënderuarpërfaqësuestëfamiljeveTiranase Tënderuartëpranishëm Kjoështënjëditë e shënuarpërkryeqytetintonë, ku ne duhettëkujtojmë e lartësojmëtëgjithëatatëcilët […]