Suzana Jahollari - Prefekti i Qarkut Tiranë

Znj.Suzana Jahollari ka lindur në Elbasan në 4 gusht të 1957. Ajo është e martuar me z.Vasfi Jahollari dhe kanë dy fëmijë. Znj.Jahollari është titulluar oficere pas përfundimit të studimeve në Shkollën e Lartё të Bashkuar të Oficerёve, dhe ka kryer kurse dhe trajnime të ndryshme në institucionet akademike ushtarake brenda dhe jashtë vendit. Në vitin 2009 ajo merr gradën e lartë ushtarake të Kolonelit, duke qënë e para femër Kolonele në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

Gjatë karrierës së gjatë si ushtarake, znj.Jahollari ka mbajtur një sërë detyrash ndër të cilat Drejtore e Drejtorisë së Inspektimit tё Pёrgjithshёm nё  Ministrinё e Mbrojtjes dhe Komandante e Akademisё tё Nënoficerёve “Thomson”. Ndërkohë si ushtarake në rezervë, ka qënë pedagoge e Sociologjisë Politike në Departamentin e Lidershipit dhe Shkencave Shoqërore, në Akademinë e Mbrojtjes si dhe së fundi pedagoge e jashtme.

Znj.Jahollari ka kontribuar me shkrime tё ndryshme nё shtypin ushtarak gjatë viteve 1990 – 2015 e nё vazhdim pёr probleme tё organizimit, tё rekrutimit, të arsimimit, të burimeve njerëzore, tё informacionit, probleme sociale, tё planifikimit ushtarak, tё inspektimit tё pёrgjithshёm, të barazisë gjinore, si dhe botime në revista e konferenca të ndryshme brenda e jashtë vendit.