Toni Gogu - Prefekti i Qarkut Tiranë

Z.Toni Gogu ka lindur në Fier, në 23 Korrik të vitit 1972.

Diplomuar për Drejtēsi në Universitetin e Tiranēs (1990-1994)

Master nē tē Drejtēn Publike, Universiteti i Tiranēs (2004-2008)

 

Eksperienca në punē:

Kryetar i Këshillit Bashkiak të Tiranës (2019 – shtator 2020)

Kandidat pēr anētar bashkiak nē zgjedhjet pēr organet e qeverisjes vendore 30 Qershor 2019, Qarku Tiranē

Zēvendēsministēr, Ministria e Drejtēsisē (Tetor 2017 – 2019)

Drejtor Kombētar, World Vision Western Balkans (Shtator 2015 – Tetor 2017)

Drejtor i Përgjithshem, Agjencia e Sigurimit të Depozitave (Nëntor 2012 – Korrik 2015)

Drejtor i Departamentit Juridik, Banka e Shqiperise (Shtator 2005 – Nëntor 2012)

Drejtor, Departamenti i Kërkimeve Shkencore, Këshilli i Lartë i Drejtësisë (Shkurt 2004 – Shtator 2005)

Kancelar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, 2001 – 2005