Mersin Murataj - Prefekti i Qarkut Tiranë

Z. Mersin Murataj, datëlindja 01.05.1965   

Diplomuar për Drejtësi 2006-2009  

Eksperienca në punē: 

Ekspert i njohur në Qarkun e Tiranës me përvojë të gjatë në fushën e mbrojtjes dhe administrimit të tokës bujqësore. 

Ai ka drejtuar Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokes të Qarkut Tiranë, funksion i deleguar i qeverisë përmes Ministrisë së Bujqësisë. 

E ka nisur aktivitetin e tij si drejtues në sektorin e bujqësisë në zona të ndryshme të Qarkut të Tiranës si Kamëz, Vorë etj