adresa

Ju lutemi të na vizitoni në adresën e mëposhtme:

Rruga e “Kavajës”, Tiranë

kontakt

Ju mund të na telefononi në numrat e mëposhtëm:

e-mail

Për më shumë informacion mund të na gjeni në Mediat Sociale dhe mund të shkruani email në adresën e mëposhtme:

Na gjeni në hartë:

Raporto: