Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Jahollari ishte pjesë e inspektimeve për situatën në zonën e Sharrës si pasojë e rrëshkitjeve të dherave, të cilat kanë filluar në vitin 2015 dhe problematikën në lidhje me rënien e murit të betonit që rrezikon disa shtëpi

Më datë 19.09.2018 Prefekti Qarkut Tiranë znj. Jahollari, Deputetja e Tiranës znj. Gjylameti sëbashku me Drejtorin e Emergjencave Civile në Bashkinë Tiranë z. Bejko dhe Administratorin

Lexo më shumë »

Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Jahollari ishte pjesë e inspektimeve për situatën në zonën e Sharrës si pasojë e rrëshkitjeve të dherave, të cilat kanë filluar në vitin 2015 dhe problematikën në lidhje me rënien e murit të betonit që rrezikon disa shtëpi

Më datë 19.09.2018 Prefekti Qarkut Tiranë znj. Jahollari, Deputetja e Tiranës znj. Gjylameti sëbashku me Drejtorin e Emergjencave Civile në Bashkinë Tiranë z. Bejko dhe Administratorin

Read More »

© Prefekti i Qarkut Tiranë 2018