Adresa ime
December 23, 2021
Në konferencën e organizuar nga Shoqata Profesionistët e Lirë për Shqipërinë
December 28, 2021

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Kavajë, Buxheti 2022

Prefekti i Qarkut Tiranë, Z. Afrim Qendro, në kuadër të reflektimit të konkluzioneve të seancave dëgjimore dhe konsultative, me qëllim miratimin e projekt-buxhetit për vitin 2022, mori pjesë në mbledhjen e zhvilluar nga Këshilli Bashkiak Kavajë.
Prioritet bazë ishte porosia e Kryeministrit në lidhje me parashikimin në zërat buxhetorë të fondit për admnistrimin dhe menaxhimin e mbetjeve urbane, me objektiv pastrimin e territorit dhe krijimin e një ambienti të pastër dhe të sistemuar nga pikëpamja mjedisore dhe turistike.

Comments are closed.