Prefekti Qarkut Tiranë, Znj. Suzana Jahollari, mori pjesë në Ceremoninë Përkujtimore të Ditës së Pavarësisë së Tiranës
November 26, 2018
Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, organizoi një takim me drejtues të institucioneve të vetëqeverisjes vendore, degëve territoriale në Qarkun e Tiranës dhe përfaqësues të Drejtorisë së Arkivës Shtetërore Vendore
November 27, 2018

Më datë 27.11.2018 u zhvillua mbledhja e Këshillit të Basenit Ishëm-Erzen nën drejtimin e Prefektes znj. Suzana Jahollari

Më datë 27.11.2018 u zhvillua mbledhja e Këshillit të Basenit  Ishëm-Erzen nën drejtimin e Prefektes znj. Suzana Jahollari. U prezantua nga perfaqësuesja e zyrës së Agjensisë së Basenit Ujor  baza ligjore dhe ndryshimet e fundit ligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore. Prefektja insistoi në fjalën e saj në kuptimin dhe zbatimin me integritet e profesionalizëm të parimeve bazë të menaxhimit të burimeve ujore. U shqyrtuan dhe u morën pesë vendime për kërkesat për përdorim të burimeve ujore.

Comments are closed.