Prefektja e Qarkut Tiranë ishte pjesë e aktivitetit të zhvilluar në Njësinë Administrative Pezë, në kujtim të 76-vjetorit të Konferencës së Pezës
September 16, 2018
Prefekti Qarkut Tiranë, mori pjesë në stërvitjen e zhvilluar në Njësinë Adiministrative Farkë, për menaxhimin e evakuimin e popullatës në rast fatkeqësie natyrore
September 19, 2018

Organizohet takimi Mbështetja e BE në reformën e sektorit të ujit në Shqipëri

Më datë 18.09.2018 u organizua takimi Mbështetja e BE në reformën e sektorit të ujit në Shqipëri. Është projekt i BE për të mbështetur Shqipërinë për shërbimet e menaxhimit dhe trajtimit të ujërave të ndotur. Synon forcimin e kapaciteteve në nivel kombëtar e vendor në sektorin e ujit, vecanërisht mirëfunksionimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës përgjatë bregdetit shqiptar. Projekti do kontribuojë në reformën e sektorit të ujit dhe reduktimin e ndotjes përgjatë ujërave të bregdetit shqipëtar. Në këtë takim mori pjesë dhe zv.Kryeministrja zj. Senida Mesi.

Comments are closed.