Institucioni i Prefektit vijon analizimin vjetor të punës nga sektoret e institucionit.
December 18, 2019
Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin e radhës me Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara.
December 19, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë , e shoqëruar nga stafi i Sektorit të Emergjencave Civile të Prefekturës, bëri një ispektim për familjet e dëmtuara nga tërmeti në Njësitë Administrative Vaqarr dhe Pezë.

Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari, e shoqëruar nga stafi i Sektorit të Emergjencave Civile të Prefekturës, bëri një ispektim për familjet e dëmtuara nga tërmeti në Njësitë Administrative Vaqarr dhe Pezë. Në këtë inspektim ishin të pranishëm drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile të Bashkisë Tiranë z.Erindi Bejko si dhe administratorët e Njësive  Administrative  Besmir Kola dhe Gentjan Myrtaj, të cilët raportuan per banesat e dëmtuara nga tërmeti i datës 26 Nëntor 2019. Gjithashtu nga takimi me drejtuesit e këtyre njësive u njoh me problematikat e tyre në fazën e verifikimit të banesave ku kërkuan mbështetje të grupeve të tyre me inxhinierë ndërtimi.

Comments are closed.