Prefekti i Qarkut Tiranë priti në takim Drejtoreshën e Përgjithshme të Agjensisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore
June 13, 2019
Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin e radhës të Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit në kuadër të çeljes së sezonit turistik 2019
June 19, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi analizën mujore të sektorit të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë

Sot, më datë 19.06.2019, Prefekti i Qarkut Tiranë, Znj. Suzana Jahollari, zhvilloi analizën mujore të sektorit të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë ku u prezantua dhe u diskutua puna e kryer deri më tani, si dhe problematikat e konstatuara gjatë proçesit të punës në vazhdimësi. Në përfundim të mbledhjes u la detyrë që KVVTP-ja të ndjekë të gjitha gjyqet në vazhdim, të bëjë analizën mbi gjendjen e dosjeve në arkiv si dhe të shqyrtojë me përparësi dosjet me afat sipas ligjit për muajt në vazhdim.

Comments are closed.