Prefekti i Qarkut Jahollari zhvilloi takimin me Sektorin e Emegjencave Civile për të bërë raportimin e detyrave të realizuara për vitin 2019.
December 26, 2019
Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë zhvilloi analizën vjetore të punës së institucionit ku u prezantua puna e bërë gjatë vitit 2019
January 6, 2020

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen e sektorit të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë ku u bë raportimi i punëve të bëra gjatë këtij viti.

Prefekti i Qarkut Tiranë Znj.Suzana Jahollari zhvilloi mbledhjen e sektorit të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë ku u bë raportimi i punëve të bëra gjatë këtij viti. Secili nga punonjësit bëri prezantimin individual të punës së tij, dosjeve të shqyrtuara, çështjeve gjyqësore të mbrojtura prej tyre si dhe sukseset e arritura deri më tani. Znj.Jahollari shprehu mirënjohjen e saj për punën e vështirë të këtij komisioni i cili e mbyll misionin e tij më datë 31.12.2019.

Comments are closed.