Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, zhvilloi një takim pune me objekt: Bashkërendimi i Veprimtarisë së Policisë të Shtetit me institucionet vendore dhe qendrore te Qarkut Tiranë
July 3, 2021
Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë organizoi një takim konsultues me qëllim trajtimin e çështjeve të përbashkëta që kanë të bëjnë me menaxhimin me sukses të këtij sezonit turistik
August 5, 2021

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim konsultues me drejtoreshën e AMBU znj. Gerta Lubonja dhe Drejtorin e ZMBU z. Gledion Strugaj.

Sot më datë 21.07.2021,  Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim konsultues me drejtoreshën e AMBU znj. Gerta Lubonja dhe Drejtorin e ZMBU z. Gledion Strugaj. Çështja kryesore e këtij takimi ishte problematika e inerteve të grumbulluara në shtretër të lumenjve, si dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional për marrjen e masave dhe menaxhimin e situatës. 

Gjithashtu gjatë këtij takimi u diskutua mbi organizimin e mbledhjes së ardhshme të KBU

Comments are closed.