Prefekti i Qarkut Tiranë , zhvilloi një takim me Drejtorin e Agjencisë Rajonale të Ekstencionit Bujqësor , Drejtorin Rajonal te Agjencisë së Shërbimit Veterinar dhe të Mbrojtjes së Bimëve , si dhe Drejtorin e AKU – Drejtoria Rajonale.
January 7, 2020
Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me drejtorët rajonalë në zonën e Kavajës.
January 8, 2020

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim me Drejtoreshën e Shoqatës për Autonomi Vendore

Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Drejtoreshën e Shoqatës për Autonomi Vendore znj.Adelina Farrici në lidhje me hartimin e një pyetësori mbi analizën e situatës aktuale të bashkive të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 në Qarkun e Tiranës, me qëllim mirëmenaxhimin e procesit të krizës së post-tërmetit nga pushteti vendor.

Comments are closed.