Prefekti i Qarkut Tiranë mori pjese në ceremoninë per dekorimin e disa punonjesve te Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi për veprimet dhe angazhimin e pas termetit te 26 nentorit.
December 20, 2019
Prefekti i Qarkut Tiranë në bashkëpunim me Zyrën e Administrimit të Burimeve Ujore Ishëm-Erzen- Mat zhvilloi mbledhjen e Këshillit të Basenit Ujor Erzen.
December 24, 2019

Prefekti I Qarkut Tiranë zhvilloi takimin e rradhës me Sektorin Juridik.

 Në vijim të raportimeve në lidhje me analizën e punës së bërë nga sektorët e institucionit gjatë vitit 2019, Prefekti I Qarkut Tiranë Zj Suzana Jahollari, zhvilloi takimin e rradhës me Sektorin Juridik. Raportimet konsistuan në paraqitjen e punës së bërë, sukseset e arritura si dhe problematikat e ndryshme që janë hasur gjatë verifikimit të ligjshmërisë të akteve të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore. Specialistët prezantuan punën e tyre individuale, objektivat e arritura gjatë vitit 2019 si dhe sfidat për 2020. Zj. Jahollari falenderoi të gjithë punonjësit e këtij sektori për punën e bërë.

 

Comments are closed.