Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi mbledhjen me drejtorët rajonal të kadastrës.
January 21, 2020
Prefekti i Qarkut Tiranë së bashku me kryetarin e Bashkisë Kamëz, inspektuan shtëpitë e rrënuara nga tërmeti I datës 21.09.2019, të cilat po rindërtohen në bazë të VKM Nr. 704, datë 30.10.2019.
January 22, 2020

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me ish-punonjësit e Komisionit Vendore të Verifikimit të Titujve të Pronësisë për zbatimin e vendimit nr.3, datë 24.12.2019 të Komisionit Qeveritar të Tokës .

Më datë 21.01.2020 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me ish-punonjësit e Komisionit Vendore të Verifikimit të Titujve të Pronësisë  për zbatimin e vendimit nr.3, datë 24.12.2019 të Komisionit Qeveritar të Tokës . Në zbatim të  këtij vendimi do të bëhet dërgimi me procesverbal në Avokaturën e Shtetit, i të gjitha dosjeve për të cilat gjykata nuk ka dhënë vendim të formës së prerë. U la si detyrë që grupet e punës të ngritur me urdhër të Prefektit do të realizojnë inventarizimin e të gjitha dosjeve të ish –Komisionit Vendor të Verifikimit të Titujve të Pronësisë.

Comments are closed.