Masa konkrete për prevenimin e përmbytjeve në Bashkinë Vorë.
December 14, 2017
Vazhdon shpërndarja e ndihmave nga Bashkia Tiranë në Njësinë Administrative Baldushk
December 15, 2017

Prefekti i Qarkut Tiranë Znj.Jahollari ka zhvilluar sot një takim me Drejtoreshën e Përgjithshme të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Znj. Bici

Në takimin e zhvilluar sot u diskutua mbi ndërhyrjet që duhet të bëhen nga I.K.M.T-ja në bashkëpunim me Pushtetin Vendore dhe me Policinë, në zonat më problenatike në lidhje me përmbytjet, ku subjektet private dhe fizike, kanë bllokuar kanale, kolektore, etj.

Një vëmendje e  veçantë në takim ju dha ndërhyrjes emergjente që duhet bërë për momentin në zonën e “City Park”  në afërsi të përroit të “Limuthit’, ku I.K.M.T-ja do marri masat e mundëshme për një zgjidhje emergjente.

Comments are closed.