Prefekti Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari zhvilloi takimin me z. Sokol Demailaj Drejtorin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave
August 28, 2018
Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari zhvilloi mbledhjen e Këshillit të Basenit Ujor, Ishëm Erzen
September 7, 2018

Prefekti Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari organizoi takimin me z. Ndricim Bytyci përfaqësues i Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Prefekti Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari më datë 29.08.2018 organizoi takimin me z. Ndricim Bytyci përfaqësues i Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Në këtë takim u diskutua për problematikat e hasura në lidhje me grupin e punës për monitorimin e procesit përfundimtar të procedurave ligjore të kalimit të tokës në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore.

Comments are closed.