Më datë 16.10.2018 u zhvillua takimi që kishte si qëllim marrjen e masave urgjente për parandalimin e përmbytjeve
October 16, 2018
Më datë 17.10.2018, me inicimin e Prefektit të Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari u zhvillua mbledhja me objekt bashkërendimin e punës ndërmjet Njësisë Administrative Vaqarr dhe ZVRPP-Tiranë
October 17, 2018

Sot me datë 17.10.2018 u organizua takimi lidhur me problematikën e debive të prapambetura

Sot me datë 17.10.2018 pranë ambienteve të Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u organizua takimi me perfaqësuesit e institucioneve, pjesë të Njësisë  Operacionale Vendore lidhur me problematikën e debive të prapambetura.

Përfaqësues në këtë takim ishin :

  • Përfaqësues nga Ujësjellës kanalizime Kamëz.
  • Perfaqësues nga Bashkia Kamëz
  • Përfaqësues nga OSHEE

Gjatë takimit u analizuan të gjitha kontratat problematike si dhe u vendos verifikimi ne terren i tyre nga të dyja palët.

Comments are closed.