Sot më datë 24.06.2020 Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë koordinoi punën me Bashkinë Kavajë për pastrimin e vijës bregdetare.
June 25, 2020
Sot më datë 25.06.2020 ora 11:00 nga Prefekti i Qarkut , njëherësh dhe Kryetar i KMC-së të Qarkut Tiranë, zhvilloi mbledhjen e KMC-së Qarkut Tiranë me tematikë “Mbi marrjen e masave për parandalimin e përballimin e situatave emergjente verore për vitin 2020 në Qarkun Tiranë “
June 25, 2020

Sot më datë 24.06.2020 Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë koordinoi punën me Bashkinë Kavajë për pastrimin e vijës bregdetare.

Sot më datë 24.06.2020 Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë koordinoi punën me Bashkinë Kavajë për pastrimin e vijës bregdetare. Ky aksion u realizua në zbatim të  Planit të Veprimit të Pastrimit 2020 të hartuar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, në bashkëpunim me MTM. Në zbatim të këtij plani u pastrua vija bregdetare në zonën e Qerretit nga Hotel Brilliant deri tek Hotel Laguna Blu me distancë 1 km. Në aksion morën pjesë Z. Bashkim Haxhiu, Nënprefekti për Bashkitë Vorë, Kavajë, Rrogozhinë, Znj. Valbona Mustafa,  Nënkryetare e Bashkisë Kavajë, mbi 50 punonjës nga Bashkia Kavajë, 10 punonjës nga administrata e  Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë. Qëllimi i aksionit ishte sensibilizimi i komunitetit për mbajtjen pastër të mjedisit dhe ambientit ku pushon. 

Ky aksion është planifikuar të zhvillohet, dhe do të vijojë të monitorohet nga Insititucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë, edhe në ditët në vijim.

Comments are closed.