Ditën e hënë më datë 29.10.2018, Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim me përfaqësues të Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë, banorët dhe Administratorin e pallatit ’’EDAL’’
October 29, 2018
Pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë më datë 30.10.2018, mbërriti shqetësimi i Kryetarit të Bashkisë së Kamzës, në lidhje me gjëndjen e banesës së z. Manuel Puka, e cila është rrëzuar plotësisht si pasojë e tërmetit të rënë në datën 04.07.2018
October 30, 2018

Sot më datë 29.10.2018, pranë ambienteve të Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua një takim me drejtorin e Administratës së Zonave të Mbrojtura të Qarkut Tiranë, z. Ilir Vishkurti

Sot më datë 29.10.2018, pranë ambienteve të Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua një takim me drejtorin e Administratës së Zonave të Mbrojtura të Qarkut Tiranë, z. Ilir Vishkurti, ku u diskutua në lidhje me zbatimin e VKM nr. 593, datë 09.10.2017 “Për Zonat e Mbrojtura” dhe nisjen e punës për hartimin e Urdhërit të Prefektit të Qarkut Tiranë “Për ngritjen e Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore”.

Comments are closed.