Analiza Vjetore e Institucionit të Prefektit
February 26, 2018
Takime me personalitete të fushës së sigurisë shëndetësore
March 7, 2018

Vizita zyrtare e Prefektit të Qarkut Tiranë në Romë

Takim me Presidenten e Fondacionit Maruzza, Znj. Elena Castelli, dhe stafin e saj Znj.Giovanna Abbiati Fogliati dhe Patrizia Vitale.

Romë, me datë 28.02.2018 në Work-Shop ku Prefekti i Qarkut Tiranë ishte i ftuar nga Akademia e Vatikanit për jetën që organizonte këtë aktivitet, me tematikë kurat paliative për të sëmurë në fazën terminale dhe për shtresat sociale në nevojë.

Comments are closed.