Pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u organizua takimi i dytë i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit

Ditën e sotme datë 21.05.2018 pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u organizua takimi i dytë i Komitetit Rajonal të zhvillimit të Turizmit. Të pranishëm në takim ishin: 1.Znj.Diana MILE, Bashkia Tiranë 2.Znj.Silvana MEMA, Bashkia Vorë 3.Z.Genci GJYLSHENI, Bashkia Kavajë 4.Znj.Fatjona HYSI, Bashkia Rrogozhinë 5.Z.Mariel HALILAJ, Agjencia Kombëtare e Turizmit 6.Znj.Ollga BECKA, Agjencia Kombëtare e Zonave tëMbrojtura 7.Z.Gjergji GJURAJ, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare 8.Znj.Alida CINAJ, Agjencia e Zhvillimit Rajonal nr.2 9.Znj.Bora PANAJOTI, Këshilli i Qarkut Tiranë 10.Znj.Blerina GUNGA, Këshilli i Qarkut Tiranë 11.Znj.Merita MECANI, Agjencia Kombëtare e Ushqimit Në fjalën e saj znj.Prefekte vuri theksin mbi qëllimin e këtij takimi i cili ishte miratimi i planit të masave për mbarëvajtjen e sezonit turistik veror ku në qëndër të vëmendjes së institucioneve përgjegjëse do të jetë garantimi i sigurisë së pushuesve në plazhe, si dhe ofrimi i një mjedisi turistik cilësor dhe me standard europiane në sezonin 2018. Përgjegjësitë e këtij komiteti janë: -Të miratoj tërësinë e masave paraprake për menaxhimin e sezonit turistik që duhet të ndërmarrë dhe zbatojë çdo

Lexo më shumë »

Pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u organizua takimi i dytë i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit

Ditën e sotme datë 21.05.2018 pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë u organizua takimi i dytë i Komitetit Rajonal të zhvillimit të Turizmit. Të pranishëm në takim ishin: 1.Znj.Diana MILE, Bashkia Tiranë 2.Znj.Silvana MEMA, Bashkia Vorë 3.Z.Genci GJYLSHENI, Bashkia Kavajë 4.Znj.Fatjona HYSI, Bashkia Rrogozhinë 5.Z.Mariel HALILAJ, Agjencia Kombëtare e Turizmit 6.Znj.Ollga BECKA, Agjencia Kombëtare e Zonave tëMbrojtura 7.Z.Gjergji GJURAJ, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare 8.Znj.Alida CINAJ, Agjencia e Zhvillimit Rajonal nr.2 9.Znj.Bora PANAJOTI, Këshilli i Qarkut Tiranë 10.Znj.Blerina GUNGA, Këshilli i Qarkut Tiranë 11.Znj.Merita MECANI, Agjencia Kombëtare e Ushqimit Në fjalën e saj znj.Prefekte vuri theksin mbi qëllimin e këtij takimi i cili ishte miratimi i planit të masave për mbarëvajtjen e sezonit turistik veror ku në qëndër të vëmendjes së institucioneve përgjegjëse do të jetë garantimi i sigurisë së pushuesve në plazhe, si dhe ofrimi i një mjedisi turistik cilësor dhe me standard europiane në sezonin 2018. Përgjegjësitë e këtij komiteti janë: -Të miratoj tërësinë e masave paraprake për menaxhimin e sezonit turistik që duhet të ndërmarrë dhe zbatojë çdo

Read More »

© Prefekti i Qarkut Tiranë 2018