Institucioni i Prefektit Qarkut Tiranë ishte pjesë e stërvitjes JOINT REACTION 2019
November 21, 2018
Prefekti Qarkut Tiranë, znj Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Drejtorin e DPN2 të Bashkisë Tiranë, z. Elton Kacidhja
November 21, 2018

Më datë 21.11.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takim me Drejtorin e ZVRPP Tiranë, z. Eljon Semanaj dhe Grupin e Punës “Toka Prioritet”

Më datë 21.11.2018 Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi takimin me Drejtorin e ZVRPP Tiranë, z. Eljon Semanaj dhe Grupin e Punës “Toka Prioritet”. U diskutua në kuadër të evidentimit dhe zgjidhjes së problematikave të dala gjatë procesit të pajisjes me AMTP dhe nga korespondenca zyrtare e Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, për të përmbushur një ndër prioritetet e Qeverisë sic është edhe “Toka Prioritet”. Rregjistruesi ZVRPP Tiranë ofroj bashkëpunim duke propozuar që në datën 05.11.2018, do të zhvillohet një takim ndërmjet pushtetit vendor, kryetarëve të njësive administrative, drejtues të institucioneve të përfshira në këtë proces dhe ZVRPP.

Comments are closed.