Raportime për gjendjen e përgjithshme të prefekturave
November 22, 2017
28-Nëntor Festa Kombëtare e Pavarësisë
November 28, 2017

26-Nëntori Panvarësia e Tiranës

Me rastin e 26-Nëntorit “Festa e PanvarësissëTiranës” zhvilluartek “MonumentiiFlamurit” znj.Prefekteishteprezentenëceremonin e homazhevezhvilluarngaBashkiaTiranë, kumbajtiedhefjalën e rastit:

Tëdashurqytetarë,
TënderuarpërfaqësuestëfamiljeveTiranase
Tënderuartëpranishëm

Kjoështënjëditë e shënuarpërkryeqytetintonë, ku ne duhettëkujtojmë e lartësojmëtëgjithëatatëcilët me inteligjencëndhetrimërinë e tyrenderuanqytetintonë, që sot ështëedhekryeqytetiiShqiptarëve.

26 NëntoriështënjëditëhistorikepërTiranën e madhe, Tiranën e mikpritjesdhetëbujarisë. Mirënjohjepërtëgjithëataburraqëbënëtëmundurvalëvitjen e flamuritkuqezinëkëtëqytet 105 vitemëparë, duke nderuarqytetarët e djeshëmdhetësotshëm.

Nga 26 nëntor 1912 derimë sot shumëgjërakanëndodhurnërrugët, sheshet e familjet e qytetarëve. Por sot Tirana nukështëvetëmkryeqendraporshpresadhebesimi e rrezatonanembanëkombitshqiptar. Sot kombi festonibashkuar.

Tirana dheqytetarët e sajndihenkrenarëpërparaardhësit e tyre, qëpatënvullnetindhevendosmërinëpërt’indryshuarrrjedhënhistorisë, duke idhënëkombitngritjen e flamuritsisimbolin e forcësdhetëbashkimit.

Gëzuarfestën e Pavarësisë!

Comments are closed.