Në konferencën e prezantimit të Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Radikalizmit dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.
June 17, 2024
Inspektim përgjatë vijës bregdetare të Bashkisë Kavajë në zonën e Golemit
June 17, 2024

Konferenca e prezantimit të Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Radikalizmit dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

Në konferencën e prezantimit të Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Radikalizmit dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm. Tashmë janë ngritur edhe komitetet rajonale të cilët në bashkëpunim të ngushtë me MB dhe CVE do të koordinojnë më mirë punën për parandalimin dhe trajtimin e këtij fenomeni të rrezikshëm. Shqipëria ka një përvojë të çmueshme dhe është një shembull i mirë në rajon në qasjen ndaj radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Comments are closed.