Zhvillohet mbledhja “Për Ngritjen e Grupit Qëndror Ndërinstitucional të Punës dhe Grupeve Vendore të Punës për Ndërhyrjen ndaj Shfrytëzimit dhe Gërryerjes së Brigjeve dhe Shtretërve të Lumenjve”.
December 20, 2017
Prefektja e Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari Shpërndan Ndihma për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara
December 26, 2017

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë Shpërndan Ndihma për familjet e përmbytura në fshatin Breg-Shkozë.

Në datën 21.12.2017, përfaqësuesit e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, kanë vazhduar të shpërndajnë pako me ndihma ushqimore për familjet e prekura nga përmbytjet në fshatin Breg- Shkozë të Bashkisë Vorë. Të pranishëm në shpërndarjen e ndihmave ishin:

Z.Isuf Halla Kryeplak

Z.Shkëlqim Balla Banor

Z.Kujtim Kulli Banor

Z.Agim Alimadhi

Përfaqësues i Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë

Znj. Almeida Ametbejasi Përfaqësuese e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë

 

Ky aktivitet u zhvillua nën kujdesin e veçantë të Znj. Suzana Jahollari Prefekte e Qarkut Tiranë, e cila është gjendur pranë banorëve të prekur nga përmbytjet e ndodhura në fillim të muajit dhjetor.

Comments are closed.