Më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Xhelal Mziu Kryetari i Bashkisë Kamëz.
March 29, 2018
Tryezë e rrumbullakët për furnizimin me ujë të pijshëm të banorëve të Bashkisë Kamëz
April 4, 2018

JAVA TOKËS 16-22 Prill 2018

Në kuadër të nismës “Pastrojmë Shqipërin që Duam”, Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë
ditën e sotme datë.29.03.2018 organizoj takimin me përfaqësuesit e pesë Bashkive të Qarkut,
përfaqësuesit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit si dhe të Forcave të Armatosura.
Takimi u drejtua nga znj.Prefekte e cila në fjalën e saj, parashtrojë gadishmërin e Institucionit
për koordinimin dhe monitorimin e të gjithë procesit për pastrimin e shtretëve të lumejve në
gjithë territorin e Qarkut Tiranë.
Nga ana e të pranishmëve në takim u përpilua një plan masash dhe një kalendar veprimi për data e operimit në terren.

Comments are closed.