Më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Zela pronari i dy hidrocentraleve Murdar 1, Murdar 2
March 29, 2018
JAVA TOKËS 16-22 Prill 2018
March 29, 2018

Më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Xhelal Mziu Kryetari i Bashkisë Kamëz.

Sot më datë 28.03.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin me Z.Xhelal Mziu Kryetari i Bashkisë Kamëz. Në këtë takim u bisedua për të bashkërenduar punën për mundësin e zbatimit të një projekti i cili është i financuar nga B.E për shfrytëzimin e ujit që derdhet nga Bovilla e vjetër në zonën e Paskuqanit në bashkëpunim me Ujësjellës Kanalizime Tiranë.

Comments are closed.