Inagurimi Kino-Teatrit “Aleksandër Moisiu” në Kavajë
February 17, 2022
Takim me përfaqësuesit e shoqatës së komunitetit malazez që jetojnë në Shqipëri
February 21, 2022

Mbledhja e radhës së KBU-së Erzen

Sot në datë 17.02.2022 Prefekti i Qarkut Tiranë z. Afrim Qëndro, në cilesinë e Kryetarit, thirri organizimin mbledhjes së radhës së KBU-së Erzen, me tematikë të propozuar nga AMBU dhe prezantuar për shqyrtim nga ZABU Ishëm- Erzen- Mat.
Në cështjet e trajtuara u përfshinë 4 (katër) kërkesa subjektesh:
📌Dy kërkesa për miratim pus-shpimi, ku u dakortësuan me miratim të një cështje dhe një për ridiskutim pas plotësimit të dokumentacionit tekniko-ligjor.
📌Një kërkesë për shfrytëzim të burimit ujor nëntokësor, e cila nuk mori vendimarrje dhe u vendos për riduskutim pas plotësimit të dokumentacionit tekniko-ligjor.
📌Një kërkesë për korrigjim vendimi të miratuar në mbledhjen paraardhëse të KBU-së Erzen.
📌Raport përmbledhës mbi punën dhe aktivitetin e ZABU Ishëm- Erzen- Mat, periudha Janar – Dhjetor 2021.
🗣Diskutim mbi kërkesat e shoqatave vaditëse që kërkojnë zgjidhje për furnizimin me ujë të tokave bujqësore përmes shfrytëzimit të kanaleve vaditëse të para dhe të dyta, të parashtruara në mbledhje nga Drejtori i Përgjithshëm i DPRRNP.

Comments are closed.