Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë organizoi një takim prezantimi, të Prefektit Z. Mersin Murataj, me përfaqësues të institucioneve vendore dhe qendrore të Bashkive Kavajë dhe Rrogozhinë.
March 24, 2021
Prefekti i Qarkut Tiranë, Z.Mersin Murataj, organizoi sot takimin e radhës me strukturat e Bashkisë Kamëz.
April 20, 2021

Më datë 15.04.2021, Prefekti i Qarkut Tiranë Z.Mersin Murataj zhvilloi takimin vijues me strukturat e Bashkisë Vorë dhe Shërbimit Zjarrfikës Tiranë.

Më datë 15.04.2021, Prefekti i Qarkut Tiranë Z.Mersin Murataj, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile të Qarkut, zhvilloi takimin vijues me strukturat e Bashkisë Vorë dhe Shërbimit Zjarrfikës Tiranë.

Ndër të tjera u theksuan:

Masat parandaluese për shmangien dhe minimizimin e dëmeve në situatat që mund të krijohen për shkak të zjarreve të natyrave të ndryshme;

Koordinimin e veprimtarisë së institucioneve dhe strukturave që veprojnë në qark me qëllim parandalimin, gatishmërinë dhe reagimin efektiv, në një kohë sa më të shpejtë ndaj emergjencave verore.

Në përfundim të takimit, Prefekti i Qarkut Tiranë falenderoi shërbimet zjarrfikëse për punen e kryer dhe gatishmërinë e tyre çdo mome

Comments are closed.