U zhvillua sot më datë 17.1.2019 në Sallën e Takimeve të Prefektit të Qarkut Tiranë takimi ndërinstitucional për zbatimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1108, datë 30.12.2015 të sipërcituar
January 17, 2019
Sot më datë 22.01.2019, në Njësinë Administrative Zall Bastar, u çel fushata “100 ditët e pemëve”, iniciuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
January 22, 2019

Më datë 18.01.2019 në ambientet e Institucionit të Prefektit u zhvillua takimi me sekretarët e këshillave bashkiak të Bashkive të Qarkut Tiranë dhe drejtorët e drejtorive juridike në Bashkitë përkatëse

Më datë 18.01.2019 në ambientet e Institucionit të Prefektit u zhvillua takimi me sekretarët e këshillave bashkiak të Bashkive të Qarkut Tiranë dhe drejtorët e drejtorive juridike në Bashkitë përkatëse. Zj. Jahollari ndër të tjera theksoi rëndësinë e zbatimit të detyrimeve ligjore nga palët për të patur një proçes të saktë verifikimi të ligjshmërisë së vendimeve të këshillave bashkiakë. Unifikimi i procedurës përkatëse dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional është domosdoshmëri.

Comments are closed.