Sot më datë 13.01.2018, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari mori pjesë në ceremoninë e zhvilluar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, në rastin e 106 vjetorit të krijimit të saj
January 13, 2019
Më datë 18.01.2019 në ambientet e Institucionit të Prefektit u zhvillua takimi me sekretarët e këshillave bashkiak të Bashkive të Qarkut Tiranë dhe drejtorët e drejtorive juridike në Bashkitë përkatëse
January 18, 2019

U zhvillua sot më datë 17.1.2019 në Sallën e Takimeve të Prefektit të Qarkut Tiranë takimi ndërinstitucional për zbatimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1108, datë 30.12.2015 të sipërcituar

U zhvillua sot më datë 17.1.2019 në Sallën e Takimeve të Prefektit të Qarkut Tiranë takimi ndërinstitucional për zbatimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1108, datë 30.12.2015 të sipërcituar. Proçesi i transferimit të  aseteve të ujitjes dhe kullimit te bashkitë është një proces i filluar në fund të vitit 2015 por që për shkaqe objektive dhe subjektive u ndërpre. Me marrjen e detyrës, Prefekti i Qarkut Tiranë, Znj. Suzana Jahollari e vendosi këtë proces në listën e prioriteteve të institucionit.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga Ministria e Brendshme, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durrës, Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe 5 bashkitë e Qarkut Tiranë.

Comments are closed.