Më datë 12.12.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari, ishte pjesë e panelit drejtues të prezantimit të projektit HELVETAS “BASHKI TË FORTA”
December 12, 2018
Në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja me Administratorët e Njësive Administrative Prezë, Bërxullë, Paskuqan dhe Administratorët e Bashkive e Zyrave të Gjendjeve Civile Kamëz dhe Vorë
December 14, 2018

Në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvilluan dy mbledhje me 27 Administratorët e Njësive Administrative të Bashkisë Tiranë dhe Përgjegjësit e Zyrave të Gjendjeve Civile përkatëse

Sot, më datë 13 dhjetor 2018 ora 12:00 dhe ora 14.00, në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvilluan dy mbledhje me 27 Administratorët e Njësive Administrative të Bashkisë Tiranë dhe Përgjegjësit e Zyrave të Gjendjeve Civile përkatëse. Në këtë takim ishin të pranishëm z. Erind Bejko, Drejtor i Përgjithshëm i Gjendjes Civile, Bashkia Tiranë dhe znj. Blerta Guxha Përgjegjëse Sektori në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile, Ministria e Punëve të Brendshme.

Tema e diskutimeve në këtë takim ishte marrja e masave përkatëse në lidhje me problematikën e numrit të lartë të shtetasve me adresë të papërcaktuar në territorin e çdo Njësie Administrative.

Në përfudim të takimit, Prefekti i Qarkut Tiranë caktoi disa detyra dhe rekomandime për të gjithë institucionet e përfshira në këtë proces.

Comments are closed.