Në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvilluan dy mbledhje me 27 Administratorët e Njësive Administrative të Bashkisë Tiranë dhe Përgjegjësit e Zyrave të Gjendjeve Civile përkatëse
December 13, 2018
Më datë 14.12.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Suzana Jahollari mori pjesë në Konferencën Kombëtare të Luftës kundër Trafikimit të Personave
December 14, 2018

Në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja me Administratorët e Njësive Administrative Prezë, Bërxullë, Paskuqan dhe Administratorët e Bashkive e Zyrave të Gjendjeve Civile Kamëz dhe Vorë

Sot, më datë 14 dhjetor 2018 ora 12:00 , në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua  mbledhja me Administratorët e Njësive Administrative Prezë, Bërxullë, Paskuqan dhe Administratorët e Bashkive e Zyrave të Gjendjeve Civile Kamëz dhe Vorë.

Tema e diskutimeve në këtë takim ishte marrja e masave përkatëse në lidhje me problematikën e numrit të lartë të shtetasve me adresë të papërcaktuar në territorin e çdo Njësie Administrative.

Në përfudim të takimit, Prefekti i Qarkut Tiranë caktoi disa detyra dhe rekomandime për të gjithë institucionet e përfshira në këtë proces.

Comments are closed.