Sot më datë 10.10.2018 pranë Bashkive Kamëz e Vorë u afishuan në këndet publike posterat zyrtare të Ministrisë së Bujqesisë
October 10, 2018
Sot më datë 11.10.2018 pranë Bashkisë Kavajë u afishuan në këndet publike posterat zyrtare të Ministrisë së Bujqesisë
October 11, 2018

Në datë 11.10.2018 Prefektja znj. Suzana Jahollari, organizoi takimin për problemin e realizimit të detyrimeve ligjore për ngritjen e stacionit të shërbimit zjarrëfikës nga Bashkia Kamëz

Në datë 11.10.2018 Prefektja znj. Suzana Jahollari, organizoi takimin me Nënkryetarin e Bashkisë Kamëz z. Zaim Kupa, Dr. i MZSH-së z. Bardhyl Gjana,  Ministria e Brendshme Dr. e cështjeve vendore dhe funksioneve të deleguara znj. Alma Mele dhe Dr. shërbimit zjarrëfikës z. Alfred Kristuli. Ky takim u iniciua për problemin e realizimit të detyrimeve ligjore për ngritjen e stacionit të shërbimit zjarrëfikës nga Bashkia Kamëz.

Në përfundim të takimit, u propozuan dhe u ra dakord për disa opsione në lidhje me marrjen e masave te menjëhershme (afatshkurtër) dhe atyre afatgjatë për zgjidhjen përfundimtare të kësaj problematike.

Comments are closed.