U zhvillua sot, datë 10 tetor 2018, në Sallën e Mbledhjeve të Prefektit të Qarkut Tiranë, takimi me përfaqësues të institucioneve lidhur me sigurinë e digave dhe dambave të rezervuareve
October 10, 2018
Në datë 11.10.2018 Prefektja znj. Suzana Jahollari, organizoi takimin për problemin e realizimit të detyrimeve ligjore për ngritjen e stacionit të shërbimit zjarrëfikës nga Bashkia Kamëz
October 11, 2018

Sot më datë 10.10.2018 pranë Bashkive Kamëz e Vorë u afishuan në këndet publike posterat zyrtare të Ministrisë së Bujqesisë

Sot më dt 10.10.2018 pranë Bashkive Kamëz e Vorë u afishuan në këndet publike posterat zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë me të cilat i bëhet thirrje qytetarëve të aplikojnë për tu pajisur me AMTP , si dhe dokumentacionin që duhet të dorezojnë pranë Bashkive dhe njësive përkatëse. Posterat e mësipërme do shpërndahen sot në njesitë administrative përkatëse nga përfaqësuesit e bashkisë Kamëz e Vorë.

Comments are closed.