Tryezë e rrumbullakët për furnizimin me ujë të pijshëm të banorëve të Bashkisë Kamëz
April 4, 2018
Më datë 06.04.2018 Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi takimin për administrimin e ujit të pijshëm.
April 6, 2018

Ne date 5 prill 2018 Prefektja e Tiranes organizoi takimin me Drejtorin e Pergjithshem te Permbarimit z.Pirro Lutaj.

Ne date 5 prill 2018 Prefektja e Tiranes organ izoi takimin me Drejtorin e Pergjithshem te Permbarimit z.Pirro Lutaj. U diskutuan problematikat e konstatuara nga Komisioni Vendor i Vleresimit te Titujve te Pronesise ne lidhje me ekzekutimet e vendimeve te gjykates se formes se prere me detyrim financiar.

Comments are closed.