Prefekti i Qarkut Tiranë Znj. Jahollari zhvilloi mbledhjen e rradhës së grupit të monitorimit dhe kontrollit në kuadër të Task Forcës Vendore në Qarkun Tiranë
June 23, 2020
Sot më datë 28.05.2020 Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari zhvilloi mbledhjen e rradhës të grupit të monitorimit dhe kontrollit për garantimin e zbatimit të protokolleve të sigurisë në subjektet e lejuara të ushtrojnë aktivitetin për periudhën e epidemisë së shkaktuar nga COVID-19
June 23, 2020

Në zbatim të Planit të Veprimit për ndalimin e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, Institucioni I Prefektit të Qarkut Tiranë, mori pjesë në takimin sensibilizues të zhvilluar nga Bashkia Kavajë

Në zbatim të Planit të Veprimit për ndalimin e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, Institucioni I Prefektit të Qarkut Tiranë, mori pjesë në takimin sensibilizues të zhvilluar nga Bashkia Kavajë, me prezence të përfaqësuesve të Policisë Shtetit, OSHEE , Kryetarët e Fshatrave, etj. Në takim u vu theksi te forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit të të gjithë strukturave vendore, sidomos në drejtim të informimit dhe kontrollit te territorit te Bashkisë Kavajë, me grupe të përbëra nga Njesitë Administrative të mbeshtetura nga Policia e Shtetit.

Comments are closed.