Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim me inspektoret dhe Drejtorin Rajonal të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
August 22, 2019
Prefekti i Qarkut Tiranë priti në takim drejtorin rajonal të Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
August 29, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi analizën 5 mujore të Drejtorisë së Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë

Sot, më datë 28.09.2019, Prefekti i Qarkut Tiranë, Znj. Suzana Jahollari zhvilloi analizën 5 mujore të Drejtorisë së Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë ku u prezantua dhe u diskutua puna e kryer deri më tani, si dhe problematikat e konstatuara gjatë proçesit të punës në vazhdimësi. Znj, Jahollari kërkoi nga punonjësit e KVVTP-së që cdo çështje të trajtohet me korrektësi dhe saktësi sipas zbatimit të ligjit.

Comments are closed.