Sot në datë 02.12.2021, Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim me Kryetarin e Bashkisë Vorë lidhur me një sërë problematikash që prekin disa fusha
December 6, 2021
Takim koordinues me Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë
December 7, 2021

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi sot takimin e radhës me përfaqësues të institucioneve vendore të Bashkisë Kavajë dhe Rrogozhinë, ku ishte i pranishëm edhe deputeti i zonës, z.Etjen Xhafaj.

Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi sot takimin e radhës me përfaqësues të institucioneve vendore të Bashkisë Kavajë dhe Rrogozhinë, ku ishte i pranishëm edhe deputeti i zonës, z.Etjen Xhafaj.
Problematikat kryesore që prekin këto bashki konsistonin në:
🔖Finalizimin dhe realizimin e planit të pastrimit për sa i përket mbetjeve urbane;
🔖Siguria e digave dhe monitorimi i tyre;
🔖Niveli i eficencës së sistemit të ngrohjes në institucionet arsimore;
🔖Menaxhimi i situatës në lidhje me gjobat dhe krijimi i sistemit për regjistrimin e tyre nga Policia Bashkiake;
🔖Niveli i vaksinimit dhe fushatat e sensibilizimin të qytetarëve;
🔖Proçesi i rindërtimit dhe menaxhimi i mbetjeve inerte.

Comments are closed.