Sot më datë 27.10.2020, Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari mori pjesë në takimin konsultues me publikun për planin vendor të zhvillimit në bregdet, të organizuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në plazhin e Spillesë, Bashkia Rrogozhinë.
October 27, 2020
Sot më datë 03.11.2020, Prefekti I Qarkut Tiranë, Zj.Suzana Jahollari, zhvilloi mbledhjen e radhës së Task Forcës anti COVID-19 në Qark.
November 6, 2020

Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari, në datë 02.11.2020, priti në takim z.Shpati Kolgega, Drejtorin Rajonal të Postës Shqiptare.

Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari, në datë 02.11.2020, priti në takim z.Shpati Kolgega, Drejtorin Rajonal të Postës Shqiptare. Në këtë takim u diskutua për realizimin e detyrave në funksion të përgjegjësive që ka ky institucion, zbatimi me rigorozitet i masave anti-COVID 19  në sherbimet ndaj qytetarëve si dhe për shmangien e grumbullimeve në pikat e shpërdarjes së pensioneve në  Qarkun e Tiranës. Zj.Jahollari ndër të tjera theksoi se rëndësia e shkëmbimit të informacionit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet dy institucioneve, ndikon në rritjen e cilësisë së sherbimeve ndaj qytetareve.

Comments are closed.