Sot më datë 25.9.2020, Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari zhvilloi mbledhjen e radhës ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit Durrës dhe Bashkisë Tiranë.
September 28, 2020
Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari, në datë 02.11.2020, priti në takim z.Shpati Kolgega, Drejtorin Rajonal të Postës Shqiptare.
November 6, 2020

Sot më datë 27.10.2020, Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari mori pjesë në takimin konsultues me publikun për planin vendor të zhvillimit në bregdet, të organizuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në plazhin e Spillesë, Bashkia Rrogozhinë.

Sot më datë 27.10.2020, Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari mori pjesë në takimin konsultues me publikun për planin vendor të zhvillimit në bregdet, të organizuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në plazhin e Spillesë, Bashkia Rrogozhinë. Në këtë takim ishin të pranishëm Kryetarja e Bashkisë znj.Antonela Dedej, përfaqësues nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, strukturat vendore, përfaqësues të Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë, Kujdesi Shëndetësor, përfaqësues nga biznesi si dhe përfaqësues të komunitetit të Bashkisë Rrogozhinë.

Comments are closed.