Institucioni i Prefektit te Qarkut Tiranë mori pjesë në zhvillimin e analizës vjetore 2019 të punës së bërë nga Zyra Vendore Arsimore Tiranë.
February 26, 2020
Prefekti i Qarkut Tiranë priti në zyrë Nënprefektin e Ishujve të Jonit
February 28, 2020

Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim me sekretarin e Keshillit Bashkiak Tiranë

Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim me sekretarin e Keshillit Bashkiak Tiranë z.Behar Zeneli. Në këtë takim znj.Jahollari theksoi rendësinë e bashkepunimit ndërinstitucional për mbarëvajtjen e punës si dhe bashkerendimin e sektorëve juridik të të dy institucioneve për verifikimin e ligjshmërisë të vendimeve bashkiake.

Comments are closed.