Një grup ekspertësh të Institutit të Ndërtimit, inspektuan sot ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë
March 20, 2019
Sot më datë 26.03.2019 Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara bëri një prezantim përmbledhës të punës së kryer gjatë periudhës kohore janar-mars
March 26, 2019

Prefekti i Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me z. Piro Lutaj, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror

Sot më datë 25.03.2019, Prefekti i Qarkut Tiranë, Znj. Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me Z. Piro Lutaj, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror. Në këtë takim u diskutua mbi forcimin e bashkëpunimit midis institucioneve në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore dhe titujve ekzekutivë, me qëllim vënien në vend të drejtësisë.

Comments are closed.