Prefekti i Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari, zhvilloi një takim me z. Piro Lutaj, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror
March 25, 2019
Sot më datë 27 mars 2019, në cilësin e kryetarit, Prefektja e Qarkut Tiranë, zj. Suzana Jahollari, thërriti ne një takim Komisionin e Emergjencave Civile të Qarkut
March 27, 2019

Sot më datë 26.03.2019 Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara bëri një prezantim përmbledhës të punës së kryer gjatë periudhës kohore janar-mars

Sot më datë 26.03.2019  Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara bëri një prezantim përmbledhës të punës së kryer gjatë periudhës kohore janar – mars ku përveç objektivave për çdo fushë qe mbulon u prezantuan sukseset e arritura dhe problematikat e hasura gjatë punës.

Në përfundim të prezantimit Prefekti i Qarkut Tiranë dha disa rekomandime dhe detyra në lidhje me hapat e mëtejshëm që duhet të ndërmarrë çdo specialist i fushës per vijimin me të njëjtin ritëm të punës së këtij sektori.

Comments are closed.