Prefektit i Qarkut Tiranë priti në takim kryetarin e Zyrës Vendore të Avokaturës së Shtetit, në lidhje me çështjet gjyqësore në proces
January 14, 2020
Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë mori pjesë në takimin e Komitetit Drejtues për fuqizimin e funksionimit të Mekanizimit të Koordinuar të Referimit.
January 15, 2020

sektori i Emergjencave Civile pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, priti në takim përfaqësuesim e UN OCHA si dhe përfaqësuesin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.

Sot, më datë 14.01.2020 sektori i  Emergjencave Civile pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, priti në takim z.Trund HUSBY përfaqësues i UN OCHA si dhe z.Arben Molla përfaqësuesi i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.

Në këtë takim u diskutua mbi situaten aktuale të post termetit të datës 26.11.2019, për zonat më të prekura nga tërmeti, njerëzit të cilët aktualisht po jetojnë në çadra, për nevojat e deritanishme, trajtimin me bonus qeraje, etj. Pjesë e diskutimeve shumë të rëndësishme është dhe ecuria e mëtejshme në lidhje me fazën e rimëkëmbjes dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm të Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë me UN OCHA.

Comments are closed.