sektori i Emergjencave Civile pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, priti në takim përfaqësuesim e UN OCHA si dhe përfaqësuesin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.
January 14, 2020
Prefekti i Qarkut Tiranë zhvilloi një takim pune me kryetarin e Bashkisë Kamëz në lidhje me ecurinë e punës për menaxhimin e situatës pas tërmetit të datës 26.11.2019.
January 15, 2020

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë mori pjesë në takimin e Komitetit Drejtues për fuqizimin e funksionimit të Mekanizimit të Koordinuar të Referimit.

Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë mori pjesë në takimin e Komitetit Drejtues për fuqizimin e funksionimit të Mekanizimit të  Koordinuar të Referimit (MKR) të rasteve të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore sipas detyrimeve ligjore të organizuar nga Bashkia Kavajë në përmbyllje të fushatës 16 ditore kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave. Në këtë kuadër, me mbështetjen e UNDP, u nënshkrua me aktorë të rëndësishëm si Gjykata e Rrethit Gjyqësor,

Prokuroria, Shërbimi Social, Nën/Prefekti, Drejtori i Shëndetit Publik, Komisariati i Policisë, Përmbarimi, Zyra Arsimore, Zyra e Punës, etj.

 

Marrëveshja e re e bashkëpunimit.

Comments are closed.