Prefektja e Qarkut Tiranë, znj. Jahollari, vizitoi disa nga familjet e dëshmorëve
November 29, 2018
Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari zhvilloi takimin për realizimin e detyrës së VKM numër 655
December 5, 2018

Sot më datë 04.12.2018, ora 13.00, u zhvillua seanca e fundit e mbledhjes së Këshillit të Basenit Ujor Ishëm-Erzen

Sot më datë 04.12.2018 ora 13.00 u zhvillua seanca e fundit e mbledhjes së Këshillit të Basenit Ujor Ishëm-Erzen me rendin e ditës me tematikë mbi kërkesat e subjekteve që kërkojne shfrytëzimin e burimeve ujore për hidroenergji, të përgatitur për shqyrtim nga Agjensia e Basenit Ujor Ishëm-Erzen.

Në këtë mbledhje u diskutuan 9 çështje të subjekteve private për shfrytëzim të burimeve ujore për hidroenergji për HEC-et nën 2 mega. Kërkesat  për shfrytëzim të burimeve ujore për hidroenergji në Basenin Ishëm-Erzen i përkisnin si vendodhje 1 në territorin e Bashkisë Krujë dhe 8 në territorin e Bashkisë Tiranë. Mbledhja u karakterizua nga një fryme objektive në vendimarrje duke ju referuar problematikës që shfaqnin disa kërkesa të subjekteve private për shfrytëzim të rezervave ujore në zona të mbrojtura. Kjo gjë solli dhe një vendimarrje në mënyrë kolegjiale referuar VKM-së përkatëse në të cilën janë parashikuar dhe kriteret bazë të mbështetur në Ligjin 8/1/2017 “Për zonat e mbrojtura”.

Comments are closed.