Më datë 07.11.2018 në Ferras të Qarkut Fier u organizua takim në lidhje me masat e marra për argjinaturat e kanaleve parësore të lumit Gjanicë
November 7, 2018
U zhvillua takimi i 12 Prefektëve të Qarqeve në Gjirokastër e Përmet
November 12, 2018

Sot më datë 08.11.2018 u zhvillua mbledhja me tematikë “Problematikat e ndihmës ekonomike”

Sot më datë 08.11.2018 u zhvillua mbledhja me tematikë “Problematikat e ndihmës ekonomike” ku morën pjesë përfaqësues nga të gjitha Bashkitë e Qarkut Tiranë, sekretarët e këshillave bashkiakë të Qarkut Tiranë, si dhe drejtoresha e Shërbimit Social Shtetëror.
U diskutuan arsyet e vonesave të mbledhjes së këshillave bashkiak dhe mosrespektimi i detyrimit ligjor që të mblidhen brenda datës 20 të çdo muaji për miratimin e ndihmës ekonomike.
Rekomandimet që u konkluduan në këtë mbledhje konsistuan në përpjekjen për të realizuar mbledhjen e këshillit brenda datës së përcaktuar në ligj, dhe nëse është e nevojshme për projekt vendimet e tjera do të zhvillohen mbledhje të tjera.

Comments are closed.