Sot më datë 08.11.2018 u zhvillua mbledhja me tematikë “Problematikat e ndihmës ekonomike”
November 8, 2018
U zhvillua ceremonia e inagurimit të monumentit të “Shën Gjon Pali II”
November 12, 2018

U zhvillua takimi i 12 Prefektëve të Qarqeve në Gjirokastër e Përmet

Takim i 12 Prefektëve të Qarqeve në Gjirokastër e Përmet. Një takim ku u shkëmbyen eksperiencat, praktikat e mira, u nda informacion në të mirë të zbatimit të objektivave e prioriteteve të programit politik të Qeverisë në nivel vendor, nëpërmjet bashkërendimit, koordinimit dhe minitorimit të zbatimit të ligjit në Qark.

Comments are closed.