Prefekti i Qarkut Tiranë, në datë 07.07.2020, zhvilloi takimin e rradhës së Task Forcës vendore anti COVID-19.
July 8, 2020
Sot më datë 15.07.2020, Prefekti i Qarkut Tiranë znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim në kuadër të udhëzimit 310 datë 01.04.2019 i Ministrit të Brendshme “Për marrjen e masave ndaj subjekteve që gjenerojnë zhurmë tej normave të lejuara në qendrat urbane dhe në zonat turistike e bregdetare”.
July 15, 2020

Sot më datë 13.07.2020 Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari zhvilloi takim me drejtorin juridik të Bashkisë Kamëz z.Sokol Dine.

Sot më datë 13.07.2020 Prefekti i Qarkut Tiranë znj. Suzana Jahollari zhvilloi takim me drejtorin juridik të Bashkisë Kamëz z.Sokol Dine. Në këtë takim u diskutua për forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në zbatimin e ligjshmërisë  në hartimin e vendimeve të këshillave bashkiake, me Bashkinë Kamëz.Znj. Jahollari shprehu mbështetje të plotë institucionale në funksion të zbatimit të ligjit.

Comments are closed.